Nieuws

Nieuws;

Miedema Security houdt u graag op de hoogte van het laatste nieuws over alles wat interessant is over veiligheid, bewaking, politie, ons bedrijf etc.

Beveiliging Bevrijdingsdag / bevrijdingsfestival 2017

Leeuwarden | 08-05-2017

Miedema Security heeft op diverse locaties waar festiviteiten waren, de beveiliging weer mogen verzorgen.

Om alles in goede banen te leiden, is een calamiteitenplan en beveiligingsplan opgesteld en deze zijn besproken met de diverse instanties zoals politie, brandweer, gemeente en GHOR.

Wij kijken met ons team beveiligers met een goed gevoel terug op deze feestelijke dag. Alles is zonder incidenten verlopen!

 

Beveiliging Koningsdag / Queensday 2017

Leeuwarden | 29-04-2017

Beveiliging Koningsdag Amsterdam

Bij diverse evenementen heeft Miedema Security ondersteuning geboden op het gebied van beveiliging en verkeersregelaars.

Beveiliging
In Amsterdam heeft Miedema Security collega-beveiligingsbedrijven ondersteunt in de grote uitvraag van (evenementen)beveiligingspersoneel. Alle werkzaamheden zijn naar ruime tevredenheid van de opdrachtgevers uitgevoerd.

Verkeersregelaars
In Amsterdam heeft Miedema Security ondersteuning geboden bij de feestelijkheden in het centrum van Amsterdam door de inzet van verkeersregelaars. Door de inzet was de feestlocatie vrij van verkeer en werden automobilisten netjes te woord gestaan over alternatieve rij routes.

Miedema Security als preventie tegen vuurwerkoverlast

Leeuwarden | 20-01-2017

Overlast jaarwisseling
Samen het glas heffen, oliebollen eten en genieten van vuurwerk om middernacht: zo ziet voor de meeste mensen de jaarwisseling eruit. Helaas gaat de periode rondom de jaarwisseling ook ieder jaar gepaard met incidenten. Vuurwerkoverlast, vernielingen en steeds vaker ook ernstige misdrijven zoals mishandelingen en ernstige ongelukken zijn een jaarlijks terugkerend probleem. Tijdens de jaarwisseling 2015-2016 waren er weliswaar minder incidenten dan het jaar ervoor, maar nog steeds te veel.

Preventief en repressief
Gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de hulpdiensten pakken de problemen rondom de jaarwisseling preventief en repressief aan. Zo kan een gemeente voor de jaarwisseling vuurwerkvrije zones aanwijzen, treedt de politie handhavend op en helpt het OM door het snel afhandelen van processen-verbaal die tijdens de nieuwjaarsnacht worden opgelegd. De Rijksoverheid heeft een ondersteunende en stimulerende rol in dit proces.

Aanpak jaarwisselingsoverlast: maatwerk
Om overlast van vuurwerk te beperken, zijn er regels over het gebruik van vuurwerk vastgelegd in het Vuurwerkbesluit. Hierin staat bijvoorbeeld dat er alleen vuurwerk afgestoken mag worden tussen 18.00 uur Oudejaarsdag en Nieuwjaarsochtend 2.00 uur. Een goede aanpak van jaarwisselingsoverlast is veel breder en bestaat uit maatwerk. Door op tijd te beginnen, krijgen de voorbereidingen een preventieve en repressieve gestalte. Een effectieve aanpak valt of staat met goede communicatie met de betrokken partijen, goede samenwerking met instanties en kennis van de lokale situatie. De politie trekt zich steeds meer terug als handhaver voor dit soort kleinere incidenten waardoor de overlast voor de burger toeneemt.

Mogelijk kan Miedema Security u hierbij van dienst zijn om overlast te voorkomen en zichtbaar te zijn in uw gemeente.
Miedema Security biedt een uniek totaalconcept in beveiliging, van 24-uurs objectbewaking tot alarmopvolging en van surveillance tot spoedhulp.

Hoge kwaliteit en flexibiliteit maken van Miedema Security hét beveiligingsbedrijf van Friesland. Voor gemeenten, bedrijven, instellingen én particulieren.

Een korte terugblik op 2016

Leeuwarden | 18-01-2017

Met gepaste trots kunnen wij u melden dat onze beveiligingsorganisatie in 2016 een absoluut recordjaar heeft gekend, waarbij de omzet meer dan verdubbeld is ten opzichte van 2015 met vaste opdrachten.

Wij willen onze klanten, relaties en medewerkers daarvoor hartelijk bedanken, want zonder hen was dit natuurlijk niet mogelijk geweest! Ons kwaliteitsbesef en ijzersterke team, van ondersteuning tot en met uitvoering, vormen de grondslag van dit succes. Zo hebben we een stabiele basis opgebouwd en zijn klanten ons trouw gebleven.

Het is gebleken dat ons concept en kwaliteit van dienstverlening aansluit bij de behoeften van (nieuwe) klanten en we dit steeds met succes hebben weten te continueren en optimaliseren.

Ook in 2017 zullen we met veel toewijding ons succes proberen uit te breiden, we kunnen u alvast melden dat we alweer interessante opdrachten hebben binnengehaald.

Wij zijn er voor u! U bent als tevreden klant tenslotte ook onze referentie.

 

Miedema Security Brandwachten service

Leeuwarden | 05-09-2016

Onze organisatie is constant in ontwikkeling om u de beste dienstverlening te bieden op een steeds veranderende markt.

We hebben daarom recent onze dienstverlening uitgebreid om u als (potentiële) klant zo goed mogelijk te kunnen adviseren en bedienen.

Uiteraard krijgt u vanuit Miedema Security de kwaliteit die u reeds gewend bent, hiermee maken wij een duidelijk onderscheid per bedrijfstak (branche) en dienstenpakket en daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op.

Bij Miedema Security kunt u terecht voor: gekwalificeerde medewerkers die zorg dragen voor de (dagelijkse) brandveiligheid, brandpreventie en werkveiligheid van uw medewerkers en organisatie. Door bewustmaking, advies en professioneel toezicht op het gebied van brand- en werkveiligheid kunnen risico’s worden verkleind en ongevallen worden voorkomen.

Of het nu gaat om het leveren van industrieel en of rijks- gediplomeerde brandwachten, veiligheidswachten, buitenwachten, coördinator brandwachten, veiligheidskundigen of verhuur van veiligheidsmiddelen, u bent bij ons aan het goede adres.

 

Agressie in de zorg: vijf maatregelen

Leeuwarden | 12-08-2016

Het is inmiddels aan de orde van de dag: agressie binnen de zorg. Ambulance- en verplegend personeel, bij huisartsenpraktijken en apotheken. Welke maatregelen kunt u treffen?
Uit onderzoek van apothekersorganisatie KNMP blijkt dat driekwart van de apothekersassistenten dagelijks tot wekelijks te maken heeft met boze klanten. Ze worden bespuugd, uitgescholden en krijgen niet alleen medicijnen maar ook bedreigingen naar hun hoofd geslingerd. Recent onderzoek van TNO wijst uit dat de helft van het personeel in de verpleging te maken heeft met agressie. Met als gevolg dat personeel steeds vaker overweegt te stoppen met zijn werk.

csm_5Fapotheek_5Fagressie_5F780_5Fb627c88e57

Welke maatregelen kunt u treffen?

“We kunnen ons goed voorstellen dat, wanneer men geconfronteerd wordt met agressief gedrag en dreigementen, men zich niet erg veilig zal voelen.” Aldus dhr. Miedema, directeur Miedema Security. Apothekers en huisartsen kunnen diverse maatregelen treffen die een bijdrage kunnen leveren aan een veiligere werkdag binnen de praktijk of apotheek.

“Door het volgen van een training omgaan met agressie in combinatie met het opstellen van een protocol inzake omgaan met agressie, weet men beter hoe te handelen wanneer men geconfronteerd wordt met agressieve of boze klanten.” Legt Miedema uit. Daarnaast kunnen ook preventieve maatregelen een oplossing bieden. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de balie, zodat fysiek contact bemoeilijkt wordt. Of het plaatsen van bewakingscamera’s, waarbij men de bezoeker informeert middels een bord met de tekst: voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van bewakingscamera’s.

Persoonsalarmering

Naast de genoemde maatregelen kan het voorkomen dat er behoefte is aan extra hulp. Persoonsalarmering kan deze hulp bieden. Miedema: “Wanneer een patiënt of klant zich agressief gedraagt en het niet lukt hem/haar tot bedaren te brengen, wordt door het drukken op een noodknop een alarmmelding gegenereerd. Hierdoor komt op de alarmcentrale een melding binnen en zal de centralist een beveiliger sturen.”

Er zijn verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van een noodknop, bijvoorbeeld:

 

  • Een noodknop geïntegreerd in uw bestaande alarminstallatie
  • Een separate noodknop voorzien van een eigen simkaart
  • Een noodknop op een DECT-telefoon

Miedema Security levert bijdrage aan een veilige werkdag

Miedema Security draagt zorg voor de beveiliging en veiligheid bij diverse zorginstellingen. Wij leveren graag een bijdrage aan een veilige werkdag bij uw zorginstelling. Wilt u meer weten over de maatregelen die u kunt treffen? Neem dan contact op met onze specialisten via info@miedemasecurity.nl of bel naar 058-266 66 96.

 

Waarom werken opdrachtgevers graag met Miedema Security?

Leeuwarden | 26-06-2016

Waarom vinden onze opdrachtgevers, ‘dat het prettig is werken met Miedema Security’? Gewoon omdat men weet dat vanaf het moment dat zij er zijn, alles goed is geregeld en op een wijze zoals zij dat willen en graag zien. Betrouwbaar, niet meesmuilend meelopen, maar op een gepaste en waakzame afstand, vertrouwd en veilig.

Als je deze woorden leest dan zou je kunnen denken ‘dat wil ik ook, ik wil ook dat gevoel, dat gevoel dat veiligheid en geborgenheid geeft.’ Dan zou ik gewoon even bellen en zeggen ‘dat wil ik ook’. Want onder de vleugels van Miedema Security is het goed, veilig en geborgen vertoeven. Simpel, wat is je veiligheid waard, wat is je welbevinden waard en wat ben jij en je directe omgeving waard. Dit is met niets te vergelijken, niet met geld, met goederen of met eer en roem. Dit is het kostbaarste bezit wat een ieder heeft, wees daar zuinig op en denk. Denk na over wat belangrijk is, voor nu en later. Denk Miedema Security, en je bent thuis.

‘We gaan het voor je regelen en laten niets aan het toeval over’ is het kenmerkende geluid van Miedema Security. Overal aan denken, alles nog even checken en vervolgens perfect uitvoeren; precies wat de Engelsen bedoelen met ‘going the extra mile’, dát kenmerkt ons.

Miedema Security.

 

Visiteren en fouilleren. Wat zijn de verschillen?

Leeuwarden | 10-05-2015

Visiteren en fouilleren, twee begrippen die regelmatig of als synoniem gebruikt worden of onderling verwisseld worden. Wat is nu wat en waar liggen de (rechtskundige) verschillen?

Visiteren
Bij visitatie gaat het om het inkijken van tassen, koffers, jassen, etc. waarbij de te visiteren persoon wordt verzocht deze te openen c.q. leeg te maken (of binnenste buiten laten keren). Maar ook het verplaatsen van goederen kan een actie zijn. Visiteren kent daarmee geen direct actieve handeling van de beveiliger richting de te visiteren persoon. Visitatie is ook geen dwangmiddel: de te visiteren persoon mag weigeren en kan niet tot visitatie worden gedwongen. Visiteren
kan een bevoegdheid van de beveiliger zijn conform het privaat recht, maar deze bevoegdheid dient dan bijvoorbeeld in de huisregels te zijn opgenomen. Deze huisregels moeten zowel intern als extern gecommuniceerd worden.

 

Fouilleren
Fouilleren omvat (ook) onderzoek aan lichaam en kleding, iets wat bij visiteren nadrukkelijk niet is toegestaan. Fouilleren is
geen bevoegdheid van de beveiligingsmedewerker conform het publiek recht. Slechts in zeer specifieke en goed omkaderde situaties kan een beveiliger deze bevoegdheid wel krijgen op basis van het privaat recht. In dat geval moet deze bevoegdheid ook in de huisregels, bedrijfsreglement of soortgelijk zijn opgenomen. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is een voetbalwedstrijd waarbij supporters op basis van het reglement wel door beveiligers gefouilleerd mogen worden.

Hoewel visiteren en fouilleren door elkaar gebruikt worden, zijn het dus geen synoniemen, maar volstrekt verschillende maatregelen ten behoeve van verschillende doelstellingen.

Miedema Security.

10 vergunningen ingetrokken en 9 boetes opgelegd aan beveiligingsbedrijven.  

Leeuwarden | 18-04-2016

Volgens de laatste cijfers van de dienst Justis van het ministerie van Veiligheid & Justitie zijn in 2015 tien ND-vergunningen ingetrokken en is aan negen vergunninghouders een bestuurlijke boete opgelegd, variërend van 500 euro (aanwijzing politie niet gevolgd) tot 4.000 euro (geen toestemming(en)).

In één geval was er volgens Justis sprake van recidive van de overtreding wat heeft geleid tot intrekking van de vergunning. Er zijn zes waarschuwingen gegeven voor het ontbreken van een geldige pas en/of het niet melden van werkzaamheden.

De negen boetes betekenen een kleine verbetering, want in 2014 werd elf keer een dergelijke sanctie opgelegd en in 2013 zelfs 23 keer. Een reden was bijvoorbeeld dat de organisatie geen toestemming had van de korpschef of dat zonder ontheffing zonder uniform werd gewerkt. Waarschuwingen werden gegeven aan beveiligers zonder pas of beveiligers die zich schuldig maakten aan ongepast gedrag. In 2014 werd slechts één waarschuwing gegeven en in 2013 drie keer.

Het intrekken van vergunningen gebeurde in veel gevallen bij het constateren van antecedenten of bij het maken van meerdere overtredingen.

 

Terreurdreiging tijdens evenementen.

Leeuwarden | 05-04-2016

Helaas is het risico van een terroristische aanslag recent na de aanslagen in Parijs en de dreiging in Brussel een risico om heel serieus te nemen.

Terrorisme zijn nog niet veel voorgekomen in Nederland. Maar het is wel een reëel risico.

Cursusdag terreurdreiging tijdens evenementen

 

Prettige feestdagen!

Leeuwarden | 16-12-2015

Miedema Security wenst al haar relaties en medewerkers fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond en veilig 2016 toe!

Vooraanzicht kerstkaart 2015 Miedema Security 2

Wintertijd!

Leeuwarden | 24-10-2015

In de nacht van zaterdag 24 oktober 2015 op zondag 25 oktober 2015 gaat de wintertijd in. Dan kunnen om 03.00 uur de wijzers één uur worden teruggezet naar 02.00 uur.

Voor u betekent dat één uur extra slapen, met een gerust hart. Want Miedema Security houdt vandaag geen vierentwintig, maar vijfentwintig uur een oogje in het zeil.

Slaap lekker!

wintertijd-klok

Een Miedema man of vrouw bestellen?

Informatie of gewoon interesse?

Leeuwarden | 12-05-2015

Misschien denk u, dat wil ik ook of daar wil ik wat meer informatie over hebben. Dan kan dat natuurlijk. Alles wat daarvoor nodig is, is een telefoontje naar Miedema Security, maar mailen kan ook, is het slimst en misschien wel het snelst.

Dus als wij u op één of andere manier van dienst kunnen zijn, schroom niet en neem contact op met ons: Wij zijn er voor U en niet voor onszelf.

Telefoon:         058 – 266 66 96
Mailadres:       info@miedemasecurity.nl  

 

Internationaal ‘Handboek Evenementenmaken’ in de maak

Leeuwarden | 03-02-2015

De vereniging van evenenementenmakers (VVEM) gaat het ‘Handboek Evenementenmaken’ omvormen naar een Nederlandse variant van de internationale  Event Safety Guide van de ESA.

Het ‘Handboek Evenementenmaken’ van de VVEM is in 2004 voor het eerst uitgebracht en meerdere malen in herdruk geweest. Bij het organiseren bijna alle evenementen in Nederland wordt dit handboek gebruikt door zowel de overheid als organisaties. Het boek wordt door de branche breed gedragen en gezien als dé leidraad bij het organiseren van een evenement.

Met de samenwerking met de ESA (Event Safety Alliance) is het omvormen van het nationale handboek naar de internationale standaard hoog op de agenda bij de VVEM gekomen. De bedoeling is om een handboek neer te zetten dat voldoet aan internationale standaarden maar wel op maat voor de Nederlandse markt blijft en rekening houdt met de Nederlandse regelgeving. De ESA mag gezien worden als een handvat, een hulpmiddel, om een evenement te organiseren waarbij alle aspecten op het gebied van evenementenveiligheid uitgebreid aan bod zullen komen, denk hierbij aan onderwerpen zoals: crowd management, omgaan met (extreme) weersomstandigheden, wat te doen bij een crisis of brand maar ook zaken zoals gehoorbescherming.

De Event Safety Guide zal begin 2016 gaan verschijnen. Wij kijken erg uit naar deze Event Safety Guide en zullen de regels uiteraard zorgvuldig toepassen in de veiligheidsplannen die we voor onze klanten mogen verzorgen.

Miedema Security.

 

Objectbeveiligers / winkelsurveillanten GEZOCHT:

Leeuwarden | 12-12-2014

Miedema Security is op zoek naar objectbeveiligers en winkelsurveillanten. Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan direct.

De vacature loopt tot 1 februari 2015.

 

Herken de beveiliger

Leeuwarden | 04-10-2014

Schijn bedriegt! Er staat een beveiliger voor de deur met op de achtergrond een auto die overeenkomt met het bedrijf waar de persoon voor werkt. Alles lijkt erop dat het klopt, maar hoe weet u het zeker? Vraag naar het legitimatiebewijs van de beveiliger. Elke beveiliger dient zich te kunnen legitimeren. Maar hoe ziet een legitimatiebewijs eruit? De huidige pas is handgemaakt en geplastificeerd. Vanaf 1 mei 2014 is er een nieuw model legitimatiebewijs uitgegeven. Dit is een pas van hard plastic. Is de beveiliger niet in het bezit van één van deze passen, dan heeft hij niets bij u te zoeken.

Huidige legitimatiebewijs
Huidige legitimatiebewijs
Legitimatie per 1 mei 2014.
Legitimatie per 1 mei 2014.

Welke bewijzen zijn er?

Op elke pas staan gegevens, handtekening en een foto van de pashouder, bedrijfsgegevens en de toestemming van de politie. De huidige pas is handgemaakt en geplastificeerd. Legitimaties die per 1 mei 2014 in omloop komen, hebben het model van een creditcard. Er verschijnen in diverse kleuren legitimatiebewijzen. Elke kleur staat voor een specialisatie. Zoals u hierboven ziet is het legitimatiebewijs voor een beveiliger grijs.

Geldigheidsduur

Alle passen hebben een geldigheidsduur van drie jaar. Begin 2017 verdwijnen de laatste handmatig geplastificeerde passen. De beveiligers van Miedema Security ontvangen uiteindelijk ook dit nieuwe model. Wilt u weten hoe het legitimatiebewijs eruit ziet? Vraag er gerust naar bij onze beveiligers. Alle beveiligers van Miedema Security werken op een geldig legitimatiebewijs, in tegenstelling tot veel andere beveiligingsbedrijven (in Leeuwarden).

Fiendief aangehouden  alerte beveiliger

Leeuwarden | 27-08-2014

Leeuwarden – De politie hield woensdagmiddag rond 13.30 uur op de Goudsbloemstraat een 33-jarige man uit Leeuwarden aan voor fietsendiefstal.

Een beveiliger van Miedema Security was werkzaam op de Groningerstraatweg en zag kort daarvoor dat een man zich verdacht ophield bij de fietsenstalling van de bushalte. Hij ging er vervolgens met een fiets uit de stalling vandoor. De beveiliger wist de fietsendief, ondanks enig verzet, staande te houden. De beveiliger van Miedema Security hield hij de man onder controle tot de politie arriveerde. Agenten namen de man mee naar het politiebureau. Daar is hij verhoord en is er proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Miedema Security.

 

Medewerker van Miedema Security betrapt dief op heterdaad

Leeuwarden | 13-08-2014

Een 49-jarige man uit Drachten is vrijdagnacht op een bedrijventerrein in Leeuwarden aangehouden voor poging tot inbraak. Een beveiliger van Miedema Security trof de verdachte zittend op de grond aan, hij verstopte zich achter een auto. Toen vervolgens bleek dat een ruit van de auto was geforceerd, werd de man aangehouden en overgedragen aan de politie. Bij een doorzoeking van de verderop geparkeerde auto van de verdachte bleek de man al meerdere autoradio’s buit te hebben gemaakt. De politie onderzoekt de zaak.

Miedema Security.

Buit verdachte aanhouding 0129

 

Koningsdag!

Leeuwarden | 26-04-2014

26 april j.l. werd er in Nederland voor de eerste keer koningsdag gevierd. Voor Miedema Security is dit altijd een dag waarbij wij op veel evenementen de beveiliging verzorgen. Dit jaar stonden wij door de gehele provincie Friesland en zelfs in de provincie Noord- Holland verzorgde Miedema Security de beveiliging op een aantal festiviteiten.

Het is een mooie, zonnige en rustige dag geweest voor zowel de bezoekers als de beveiliging. Alle evenementen zijn goed verlopen en er zijn geen noemenswaardige onregelmatigheden geweest.

Miedema security.

Debriefing inzet Koningsdag Noord- Holland

 

 

Politie en beveiligers moeten samenwerken

Leeuwarden | 20-03-2014

Leeuwarden – De politie moet particuliere beveiligers aan informatie helpen om criminelen op te sporen. Door foto’s, kentekens en signalementen uit de politiecomputer te delen kan vooral rondtrekkende bendes een slag worden toegebracht.

Dat stelt staatssecretaris (Veiligheid en Justitie), die vandaag een oproep doet tot verdergaande samenwerking tussen politie, openbaar ministerie en de beveiligingsbranche. De VVD-bewindsman wijst op goede resultaten die gezamenlijk worden geboekt en wil dat verder uitbouwen.

Miedema Security heeft al jaren overigens een goede en intensieve samenwerking met de lokale Politie.

 

Nieuwe legitimatie beveiligers en particulier onderzoekers

Leeuwarden | 10-02-2014

per 1 mei 2014 verandert voor beveiligers en particulier onderzoekers het Legitimatiebewijs. Er komt er een nieuw model legitimatiebewijs. Ook keert de ‘groene pas’ voor beveiligers in opleiding terug, en komt er een ‘oranje pas’ voor voetbalstewards.

Het nieuwe legitimatiebewijs is ten opzichte van het oude Legitimatiebewijs sterk verbeterd, aldus de politie. Het nieuwe model is gemaakt van hard plastic, zoals een rijbewijs. Dat maakt de pas veel veiliger dan de oude. Die had slechts een plastic folie, waardoor manipuleren mogelijk was.

Miedema Security.

 

Beveiliging_grijzepas-e1385380088946

Bouwbeveiliging met camera’s?

Leeuwarden | 11-12-2013

Bouwplaatsen zijn steeds vaker doelwit van lieden die het op andermans eigendommen hebben gemunt. De prijzen van metalen stijgen bijna dagelijks en dat maakt de verleiding groter.

Sommige beveiligingsbedrijven pleiten daarom voor bewaking met camera’s. Maar is dat effectief genoeg?

Wij denken van niet. Misschien dat u een eventuele dader later kunt herkennen, maar hij moet dan wel eerst in zijn kraag worden gevat. En daar ligt het probleem. Signaleren dat er iemand op uw bouwterrein rond loopt die daar niet thuis hoort, is één ding. Maar hoe snel kan er dan iemand ter plaatse zijn? En is dat nog op tijd? Meestal niet.

Wij pleiten voor continue bewaking ter plaatse al of niet met een hond en begeleider. Honden zijn altijd afschrikwekkend en effectief.

Natuurlijk vraagt dat om een iets grotere investering, maar de zekerheid van een veilige opslag van uw goederen is dat toch waard?

 

Miedema Security.

Camerabewaking

 Comments are closed.